Ddgiyaq Ckcek

Pnyahan Wikipidiya
Ddgiyaq Ckceka (中央山脈)

Ddgiyaq Ckceka (東半部山脈)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Kesun ddgiyaq ckceka nii we, dgiyaq ga alang Taywang hini, ani si uxe ga meniq cceka ba dheran Taywang ha, ga mqruri hari tgnarac na, ado ka pswayan qsiya yayung tgiirin, daka qsiya yayung tgnarac Tawang hini, kii asi daha kesi Ddgiyaq Ckceka. Rima ka ddgiyaq paru bale ka ga Taywang hini ma, dgiyaq nii si bbaro bale ma qnedis bale, ga daha tnyanun mesa dgiyaq Knuruh Sapah ma Knuruh Taywang, quri narac tghunac we, wada mtuting rcilung paru ayus Taywang, daka Tayriku qsiya na yayung ma, wada mtuting rcilung paru Taiping-yang.


Ddgiyaq nii we, kndalax Su-ao ma betaq Olan-bi, so hari ga tgbaang qtaan de, kndalax daya mquri hunac tudu na dgiyaq, 330 kilo ka tnlhugan na dheran Taywang, tgnarac na ge mkdere paru ma, tgiirin na ge mgsapo hari, niqan rima dgiyaq paru ma teru dgiyaq hungul, ludux ba ddgiyaq nii we dgiyaq syoku-lan, ga asi so hari mgeqi karac ka dgiyaq hungul Daxun-san, so rcilung qtaan ka plabu dgiyaq kwan-san, mllutuc kanna ddgiyaq ka dgiyaq Tai-usan ga quri hunac. Quri daya na Ddgiyaq Ckceka nii na, irih so kndalax Kilai-Nanxong ma, betaq Lyosun-san hari ge, niqan breenux ga mgbaro breenux bale, tngiyo spriq ma ssudu biciq ka dgiyaq nii ma, bnuqin so hari dupi ini qtai ptputing na, niqan malu bale snrcinaan qaiya, rmabang ba bsuring cenga na Nunkao daka Antong-cin hiya ma, ga hii ka rcilung Pusu Qhuni, rcilung Smangan, rcilung Truku ma, rcilung Cizai-hu ga so tgrahuc na.


Ani naq biciq ka alang Taywang nii, ani si, so ka dgiyaq mgliwas, so hntiyan pndringan bobo dheran nii ma, rcilung snlcingan qsiya dgiyaq peni, ga mntgutu meniq Ddgiyaq Ckceka nii kanna, kii kesun daha “sapah ttgsaun mkkesa” ka dgiyaq nii mesa, irih so takara mono alang Taywang ka kanna nii ma, uka riyung seediq mkela. Kesun daha dgiyaq “sapah ttgsaun mkkesa” nii ge, ani knkana camac, so hari ka alang camac di, kika ga sdhegan ba seyhu ta Taywang nii saya, ini na srwai mosa mgcebu, phuling ma tmlenga ka quri hini.

Pnyahan pnatas(參考文獻)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

  • 桂進德. (2011). Wikipedia 維基百科 族語詞條試寫─原住民族語詞條 2011作品集. 教育部.