Basu

Pnyahan Wikipidiya
跳至導覽 跳至搜尋
Basu

kingal klegan na rulu ka basu(公車、巴士) nii.

Enduwa msbkug ka empeapa basu.

Asi ka emblayaq embbku tmawa mi paapa basu twaan rulu hiya ka sediq.

Nkari pnegluban(相關條目)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]