Akihito

Pnyahan Wikipidiya
Emperor Akihito cropped 2 Barack Obama Emperor Akihito and Empress Michiko 20140424 1.jpg
Emperor Akihito cropped 2 Barack Obama Emperor Akihito and Empress Michiko 20140424 1 (上皇明仁)

Akihito(上皇明仁)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Mntucing hngkawas 1933 idas 12 jiyax 23 ka Akihito ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Japan ta sayang o kiya ka Akihito, pnaah hngkawas 1989 idas 1 jiyax 7 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnataas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]