Abdrabbuh Mansur Hadi

Pnyahan Wikipidiya
Abd Rabbuh Mansur Hadi 2013.jpg
Abd Rabbuh Mansur Hadi 2013

Abdrabbuh Mansur Hadi

Mntucing hngkawas 1945 idas 9 jiyax 1 ka Abdrabbuh Mansur Hadi ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Yemen ta sayang o kiya ka Abdrabbuh Mansur Hadi, pnaah hngkawas 2012 idas 2 jiyax 27 pnrajing kmlawa klwaan.

pnyahan pnataas[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]