Yusinu

Pnyahan Wikipidiya

Yusinu (吉安鄉)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Nsgan Yusinu o gaga Nsgan Skangki, kmpraan kana dxgal o 62.65 km², (dxgal dgiyaq o 0 km², dxgal pmblxan o 0.68 km²). kmhbragan hiyi o 78,633, sapah o 29,613, seejiq tnpusu 14,299 hiyi, knhbragan hiyi o 18% (Sbnawan, Truku). Nsgan alang o seejiq klmukan ka pusu (hbaraw) balay.

Nyusan qpahan[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Nsgan Yusinu o niqan 18 alang ni maxal 23. 23 o, Natawran (那荳蘭部落), Pukpuk (簿簿部落), Lidaw (里漏部落), Mabuwakay (南華部落), Cikasuwan (七腳川部落), Isaetipan pahikukian (仁和部落), Isawalian pahikukian (仁安部落), Taracan (達拉贊部落), Citekudan (小台東部落), Cikeliwan (歌柳灣部落), Atonan (阿都南部落), Ciripunan (慶豐部落), Sarad (撒樂部落), Kungkung (大鼓部落), Hacining (干城部落), Fulufuluan (勝安部落), Alang gnaalu (博愛新村部落), Alang mkibuhw (南華部落), Alang kiyumi (福興部落), Alang miyamay (慶豐部落), Buner (宜昌部落), Sirakesay (永安部落), Ciyibangcalay (吉野汎扎萊部落).

Pusu pnyahan patas(資料來源)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]