Yoweri Museveni

Pnyahan Wikipidiya
Yoweri Museveni September 2015.jpg
Yoweri Museveni September 2015

Yoweri Museveni

Mntucing hngkawas 1944 idas 9 jiyax 15 ka Yoweri Museveni ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Uganda ta sayang o kiya ka Yoweri Museveni, pnaah hngkawas 1986 idas 1 jiyax 29 pnrajing kmlawa klwaan.

pnyahan pnataas[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]