Yanping

Pnyahan Wikipidiya

Yanping(延平鄉)

Nsgan Yanping o gaga Nsgan Taitung, kmpraan kana dxgal o 480.64 km², (dxgal dgiyaq o 419.42 km², dxgal pmblxan o 48.33 km²). kmhbragan hiyi o 3,828, sapah o 1,131, seejiq tnpusu 3,523 hiyi, knhbragan hiyi o 92%(Bunung). Bunung ka hbaraw balay alang hini.

nyusan qpahan[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Nsgan Yanping o niqan 5 alang ni maxal 11. 11 o, Kainisungan(卡努舒岸部落), Kamisatu(卡米莎度部落), Kaminu(卡米努部落), Nakanu(拿卡努部落), Su nun sung(蘇儂頌部落), Buklavu(布谷拉夫部落), Kalisahan(卡里沙汗部落), Minami(米娜咪部落), Vakangan(瓦岡岸部落), Pasikau(巴喜告部落), Talunas(達魯那斯部落).

pusupnyahan patas[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]