Xinyi

Pnyahan Wikipidiya

Xinyi (信義鄉)

Nsgan Xinyi o gaga Nsgan Nantou, kmpraan kana dxgal o 1,423.52 km², (dxgal dgiyaq o 1,067.28 km², dxgal pmblxan o 113.33 km²). kmhbragan hiyi o 12,373, sapah o 3,695, seejiq tnpusu 9,393 hiyi, knhbragan hiyi o 76% (Bunung). Bunung ka hbaraw balay alang hini.

nyusan qpahan[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Nsgan Xinyi o niqan 14 alang ni maxal 17. 17 o, Lanngdun (人倫部落), Qapuciu (洽波石部落), Tamazuan (達瑪巒部落), Isingan (雙龍部落), Laidazuan(malavi) (潭南部落), Naihunpu (明德部落), Salitung (豐丘部落), Sinapalan (希哪巴瀾部落), Halusipun (筆石部落), Luluna (羅娜部落), Qalipusungan (阿里不動部落), Mahavun (Mamahavunna) (久美部落), Kalibuan (望鄉部落), Tungpu daigaz (東埔部落), Ilausan (依勞善部落), Valana (法蘭娜部落), Hanbizan (涵碧蘭部落).

pusupnyahan patas[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]