Tslusuq

Pnyahan Wikipidiya

Tslusuq (流著眼淚)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Ex:Wada sonii ka ndaan laqi mqedin sluhe tminun cbeyo, asika tslusuq ma tmmeling betaq mkela.

Pnyahan pnatas(資料來源)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

(引自:曾瑞琳,《泰雅賽德克傳統織布文化》,頁8。 )