Trabus

Pnyahan Wikipidiya

Trabus(花生) [smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Trabus nii ga qtaan ta ga tmphpah babaw dxgal, ga mghii truma dxgal. Ida mhuma trabus uri ka sejiqun alang seuxal, phmaan dha ssiyaw yayung.Tduwa uqun ka trabus, tduwa sluun abura uri, kiya ni kuxul ta balay ka trabus.

File:Arachis hypogaea - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-163.jpg-Hnigan trabus ni hiyi trabus.(花生植物外觀及果實外觀)

  Yabi pnaah snuwan prajing ta hmuma trabus ka ita Seejiq, ini klai kida. Klaun ta ka ngalan hlama lqlaqi mkan, sdmatun mkan idaw drudan.   Duri ni scyusun ni klmuun, gmaxun ssibus lbuun ruwan hlama tnkanan. Uxay uri o asi ssasi babaw tnkanan hlama, smciway mangal uqun, kiya ka pusu ta bi hlama seuxal. Ida ta ngalan ririh paru bi lnglungan qmita ka hlama trabus nii. Nasi musa smrai sapah dqrijil o hlama trabus nii ka kuxul dha bi mngal.

  Duri ni yasa tduwa tkanan ni smalu abura ka trabus, kiya ni knbwaxan trabus ga dsun dha alang breenun saan dha priyux abura trabus sapah empbarig. Kiya ni mqaras bi madas abura trabus musa sapah alang, spuun mkan tnsapah.