Rudan Seediq mmaangal ina ma ama

Pnyahan Wikipidiya

Rudan Seediq mmaangal ina ma ama(賽德克族迎媳婦與女婿)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Rudan Seediq mmaangal ina ma ama cbeyo, kruyun rudan daha ka rriso ma uweewa. Qqtaan daha mkela musa lmiqu ma, mangal tunux, mbeyax meepah ka rsriso. Qtaan daha mkela tminun ma, mkela meepah, phpure ka uweewa. Kiya ka malu ngungalun daha ama ma ina. Rudan ka pkuuruy ngungalun nii. Uxe riso daha ka weewa. Bobo mhedu kari, pstrengun rudan daha de, ini mmhemuc malix so mtaalix di. Kii ka dungus kruuyun nrudan daha. Rriso daha ka uweewa, malu ka mtheyaq pgkela, ani si uxe ka ini snegun Gaya. Slingan ka rudan daha duri. Meniq kingal kari ka hndure, “ mdrumuc pkurun qtaan ka mbtunux. ” mesa. Kana riso ma weewa, bbleyaq kmuuruy ka ngungalun ma, ssaun namu. Maha malu ka tnluungan namu denu. Hndure, ini snetun Gaya pkuuruy rudan, kiya ini ptbale ka tnsapah. Maha laqi ka so gluun. Lixi ba ka so msterung saya ma, mtaalix ka so kusun. Snterun ka Gaya nrudan, kisa pusu pkmalu tnsapah.