Robert Mugabe

Pnyahan Wikipidiya
A photograph of Robert Mugabe
A photograph of Robert Mugabe-Robert Mugabe (羅伯·穆加比)

Robert Mugabe (羅伯·穆加比)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Mntucing hngkawas 1924 idas 2 jiyax 21 ka Robert Mugabe ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Zimbabwa ta sayang o kiya ka Robert Mugabe, pnaah hngkawas 1987 idas 12 jiyax 22 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnatas (參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]