Rituk

Pnyahan Wikipidiya

Rituk (小苧麻園)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Ex: niqan duma kingal ratuc, niqan duma kingal rituk.

補充: ratuc 大苧麻園

Pnyahan pnatas(資料來源)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

(引自:曾瑞琳,《泰雅賽德克傳統織布文化》,頁24。 )