Ren’ai

Pnyahan Wikipidiya

Ren’ai (仁愛鄉)

Nsgan Ren’ai o gaga Nsgan Nantou, kmpraan kana dxgal o 1,219.39 km², (dxgal dgiyaq o 909.39 km², dxgal pmblxan o 201.17 km²). kmhbragan hiyi o 14,966, sapah o 4,643, seejiq tnpusu 12,526 hiyi, knhbragan hiyi o 84% (Embgala, Seejiq, Bunung). Embgala, Seejiq, Bunung ka hbaraw balay alang hini.

nyusan qpahan[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Nsgan Ren’ai o niqan 16 alang ni maxal 24. 24 o, Alang sasi (親愛部落), Alang tongan (眉溪部落), Alang pulan (松林部落), Alang snuwing (史努櫻部落), Alang bwarung (廬山部落), Alang toda (平靜部落), Masitoban (瑞岩部落), Knaziy (紅香部落), Bukai (武界部落), Malepa (新望洋部落), Alang sadu (沙都部落), Alang busi (卜溪部落), Alang truwan (德魯灣部落), Qatu (卡度部落), Alang nakahara (中原部落), Alang gluban (清流部落), Qalang kobah (慈峰部落), Qalang bayi (梅村部落), Alang marosan (萬大部落), Qalang mb’ala (眉原部落), Alang paran (巴蘭部落), Alang ruku daya (平和部落), Sima-un (萬豐部落), Qalang bubun (翠巒部落).

pusupnyahan patas[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]