Quyu

Pnyahan Wikipidiya
跳至導覽 跳至搜尋

quyu(蛇) Lala bi klgan ka quyu.

Niqan quyu bburaw, quyu shus, quyu mlhay, quyu bhngil ni quyu giji.

Ungat papak, ungat pahing na ni mkkdxgal.

Mniq truma dxgal, lhbun ghuni ni bling btunux.

Smkuxul bi sriyu keeman ka quyu giji.