Qndheriq

Pnyahan Wikipidiya

Qndheriq 美麗的[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Ex: Tminun kana ka mqedin tnalang ma qnqugu ka tama rodux alang, qndheriq ba qbhangun ka uyas tama rodux ma hrenang pneeyah ubung tunan.

Pnyahan pnatas (參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

(引自:曾瑞琳,《泰雅賽德克傳統織布文化》,頁20。 )