Liechtenstein

Pnyahan Wikipidiya
Flag of Liechtenstein
Flag of Liechtenstein -Kwoci(列支敦斯登國旗)

Liechtenstein(列支敦斯登)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Gaga kska Owcow ka Liechtenstein, 47 16 N, 9 32 E ka gaga na nniqan.

Kana ka knlbangan na o 160 sq km(hangan na o Tg219)(knlbanga dxgal o 160 sq km, knlbangan qsiya o 0 sq km).

Kana ka sejiqun o niqan 37,937 hiyi.

Gaga Vaduz ka pusu alang paru, jiyax 15 idas 8 ka jiyax skrayan klwaan.

Manu ka dxgal Liechtenstein ga wada sugan 37.60% ka dxgal qpahan, 43.10% ka dxgal bbuyu, rahuq dxgal do niqan 19.30% na.

Bukung klwaan ta sayang o kiya ka Hans-Adam II, pnaah hngkawas1989 idas 11 jiyax 13pnrajing kmlawa klwaan.

File:Coat of arms of Liechtenstein.svg-Kwohwey (國徽)
File:Europe-Liechtenstein.svg-Ida nkiya nniqan lnglingay (自然地理位置)

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’

Reyctnstng(列支敦斯登)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Reyctnstng cinwangkwo,  qnlhangan tiping neyru kcka Oco (Ryeynhekwo cyuyu citwan ka ngalan dha qnlhangan tuiril Oco), wa qpiyan kcka ddha qnlhangan Jweysu mi Awtiri, kiya ka jeyseykay ddha qnlhangan swangcong neyru uri  (kingal u Ucpyeyke). Kiya mi qnlhangan niyi ka wana murux kingal dmuwi kari Doicu ka ngalan kari ddiyun seyhu; binaw ini ptuayus Doicu ka qnlhangan niyi.  Cyuncu risyeyn ka mniq lmiqu qnlhangan  tiping niyi, ana tiping ka tndxral mi ini khbaraw hiyi sediq uri, binaw mndungus bay ka ngengalan dha hbangan, txtaxa hiyi sediq nngalan dha kngkawas ka  hbangan pa dhuq 60,000 oyeyn, kiya ka wa mniq dwiyaq Aarpeysu knmalu qtan, piswey teyngkoku mi ou nngalan hbangan ka mnniqan msbyayaq bay qnlhangan tiping.

Nniqan lnlingay(地理)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Pnyahan pnatas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]