José Eduardo dos Santos

Pnyahan Wikipidiya
José Eduardo dos Santos 3.jpg
José Eduardo dos Santos 3 (若澤·愛德華多·多斯桑托斯)

José Eduardo dos Santos (若澤·愛德華多·多斯桑托斯)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Mntucing hngkawas 1942 idas 8 jiyax 28 ka José Eduardo dos Santos ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Angola ta sayang o kiya ka José Eduardo dos Santos, pnaah hngkawas 1979 idas 9 jiyax 10 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnatas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]