Fuad Masum

Pnyahan Wikipidiya
President Masum in Iran.jpg
President Masum in Iran (福阿德·馬素姆)

Fuad Masum (福阿德·馬素姆)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Mntucing hngkawas 1938 idas 1 jiyax 1 ka Fuad Masum ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Iraq ta sayang o kiya ka Fuad Masum, pnaah hngkawas 2014 idas 7 jiyax 24 pnrajing kmlawa klwaan.

Mohamed Fuad Masum (Kari Kud : فوئاد مەعسووم‎, kari Arabian: فؤاد معصوم‎, kngkawas 1938 idas 1 diyax 1-), mdhu balay sediq Kud seyjicya. Kngkawas 1992 wada mangal Iraq Kurdistan muway bay congri. Mniq kngkawas 2003 mqraq ka Saddam Hussein cngcweyn daw, Fuad Masum ka mnngalan Iraq Kokomin Gikay Rinji Gicyo, kiya u pusu balau snbarah Iraq burah keyngpo uri. Mniq kngkawas 2014 Iraq Gikay seyngkyo mnhdu daw, wada wewan phiyu tu7 soto Iraq, kiya ka lmutuc Jalal Talabani daw tu2 uxay sediq Arabian na soto Iraq.

Nrading niya kndusan mi kyoiku早期的生活和教育[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Mohamed Fuad Masum pa mntuting tudaya Iraq nniqan Koya na Khabanen. Mniq Kurdistan pyasan slhayan snhiyan muyas, hiti daw mtmay Pyasan Tubeyhing Baghdad smluhay horicu mi waya Islam kyo. Kngkawas 1958, Fuad Masum musa Pyasan Tubeyhing Cairo Al-azhar mhdu pnyasan niya tubaraw kyoiku. Kngkawas 1968 mniq Pyasan Tubeyhing Basra ngalan mptusa. Kngkawas 1975 mangal Pyasan Tubeyhing Al-azhar na Islam ceswey hakasey sweywey.

Kndusan Seyji政治生涯[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Kyosangto共產黨

Fuad Masum mniq kngkawas 1962 tumal Iraq Kyosangto, kngkawas 1964 musa Syria mtqita Syria Kyosangto suki Khalid Bakdash, wada mkla Khalid Bakdash qnita niya sediq Kud daw, Fuad Masum pa wada malax Kyosangto dmi tumal Kurdistan Mincu Tang.

Kurdistan Mincu Tang庫爾德斯坦民主黨

Kngkawas 1968 Fuad Masum u ngalan Kurdistan Mincu Tang mniq Basra na dayhyo, dhuq kngkawas 1975. Kngkawas 1976 wada mnKurdistan Umalu Qnlhangan Ryeynmong (PUK) pusu pnhiyu niya uri. Kngkawas 1992, Fuad Masum ka mnKurdistan dayhyotwan cngweyn mi tbrinah miyah Baghdad, wada Mpbatas Keyngpo Yingkay uri. Kngkawas 2004 cida, wada mtu1 Dayhyo Yingkay na gicyo.

Soto總統

Spuda Iraq babaw mccbu hiti na seyji kcyu, qpahun congri Iraq u, kiya ka snpeyyah knhbaraw niya Syeypay ka mangal qpahun, qpahun gikay na gicyo u Syunnipay ka mangal qpahun, kiya mi soto u sediq Kud ka mangal qpahun.

Kngkawas 2014 cida, Fuad Masum pa wada phyuwan gikay tu7 soto Iraq. Kwohuy u mniq idas 7 diyax 24 muda mn2 rwen meytaq hyo, mniq 269 hyo ka kcka bneytaq hyo pa, Fuad Masum u wada mangal mbiyax 211 hyo, pnsung hiya ka Barham Saleh u wana balay 17 hyo. Mniq meytaq soto hyo brah cida, Ryeynhkwo misucang Pan Ciwen u mniq Baghdad mtqita Iraq congri Macchili daw mniq kcka cicehuy, rmngaw ka hiya: ‘Iraq saya pa wisu snturung smtali kndusan, so muda mkala niyi u, kasi ka spuda pssli phiyu kingal niqan balay llabang lhbun na seyhu, kingal malu muda psbalay knkana pnslhbnan syakay cyunti na seyhu, kiya ka knkana quri ddaun anjeyng, seyji, syakay mi keyjay’.

Pnyahan pnatas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]