Adama Barrow

Pnyahan Wikipidiya

Adama Barrow (Kari Ingkoku: Adama Barrow; kngkawas 1965 idas 2 diyax 16-), Soto Gambia saya. Kiya ka seyji jnwu Gambia, Ryeynhe Mincu Tangweyn.

Kndusan生平[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Adama Barrow pa mnniq London ngalan anjey cingwey, kngkkawas 2000 tbrinah miyah Gambia, mniq kngkawas 2016 kcka Gambia Soto seyngkyo skulan Hantay Ryeynmong pusu balay howeynjn, muda pnsung Soto Yeyhayya Cyamey, kiya u mniq idas 12 diyax 1 knbeuhing seyngkyo cida u wada niya ini baka ka Cyamey mi wada mangal Soto. Kiya u Cyamey u mn1ini sruwa muru ndanan seyngkyo mi lmutuc qmpah Soto nina, kiya ka wada muda qnlqilan syeyncng ka cida. Kngkawas 2017 idas 19, Adama Barrow pa mniq Senegal na Gambia Taskwan muda psdhu phiyu Soto. Bukuy daw alaw Tuiwil Afrika Qnlhangan Keyjay Kongtongti (ECOWAS) ka muda pddayak muruc, kiya mi snlaul butay tnpusu tnayus qnburang cida, kiya ka hana smruwa muway biyax seyhu ka Cyamey, kiya daw Adama Barrow u mniq diyax tndxral hiya kngkawas 2017 idas 1 diyax 26 babaw cka hidaw kndadax Senegal tbrinah miyax Bancu, knkana sediq Gambia u snbeyhing bay mqaras smsung pcmiyah snturung taxa burah Soto niya. ABC ONLINE ka muda pkla, Adama Barrow pa snquri ECOWAS meysa mi dmurun dnyawan butay dha tnpusu mniq Gambia mk6 idas dungan, so musa mdhu ka seyji dha. UN tukubeycu dayhyo Chambs ka tuhuy Adama Barrow tbrinah miyah qnlhangan, kiya nuri u dmayaw muda psdhu knpriyux biyax seyhu.

Cngce政策[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Kngkawas 2017 idas 1, Adama Barrow pa wada niya  pryuxan ‘Gambia Konghkwo’ ka hangan qnlhangan.

Pnyahan pnatas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Hlitan na Watan Diro